Hem | Om oss | Om Kom-kommunicera | Temaarbete | Virtuella rum | PIM i praktiken | Animationer | Kurser | Kontakt

 

Det virtuella klassrummet och den virtuella skolan

 
 
     

2002 startade jag tillsammans med klassläraren Christin Jonsson, IT tekniker Mattias Svensson klass 3-4 bs virtuella klassrum.  Genom det virtuella klassrummet kunde man skapa en interaktiv arbetsmiljö, där eleverna skulle kunna få information, föräldrarna kunde följa sina barns utveckling Man skulle också kunna arbeta både  hemma och i skolan.  Eleverna lärde sig väldigt fort att arbeta med tekniken och att använda det virtuella klassrummet De samlade allt skolmaterial i sina egna mappar och läraren kunde på ett enkelt sätt få en översikt av klassens arbete.

     
 
Elevens arbetsmapp
 
Klassens temaarbeten

 

 

 

     
 
Klassens aktivitetskalender
 
Mapp för rättning av elevernas arbeten

 

 

 

     
 

Så småningom startade vi den virtuella skolan.  Alla klasser hade en gemensam plattform, men eleverna hade  bara tillgång till sina respektive ”klassrum”. Pedagoger däremot hade tillgång till alla klasser och klassrum, vilket var speciellt viktig på högstadiet där lärarna är involverade i många olika klassers och elevers arbeten.  Den virtuella skolan blev också ett forum för kommunikation där man presenterade gemensamma aktiviteter och redovisade temaarbeten.  Det blev också en sorts anslagstavla för det pedagogiska arbetet.